Local Group | Newport, Pembrokeshire

Sangha Mynydd Cadarn

Sunset over mountains

Mae Sangha Mynydd Cadarn – Solid Mountain Sangha yn sangha bach sydd newydd ailddechrau cwrdd wyneb yn wyneb. Yn gyffredinol rydym yn cadw at ymarfer syml, gyda ambell sesiwn fwy ffurfiol. Rydym yn cael ein cefnogi gan egni y mynydd cadarn o’n cwmpas. Does dim angen profiad blaenorol. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

Sangha Mynydd Cadarn – Solid Mountain Sangha  is a small sangha just restarting in person meetings. We mainly keep to a very simple practice, with occasional more formal sessions. We are greatly supported by the energy of the solid mountain in whose orbit our sangha meets. No previous experience needed. Please get in touch to find out more.